تیر ۲۵, ۱۳۹۷
سررسید سال 98

سررسید سال ۹۸

سررسید سال ۹۸ مجموعه پارت از فروردین ۹۷ مراحل طراحی را شروع کرده و در تیر ماه، مراحل ماکت سازی و نمونه گیری سررسیدها آغاز می […]