یادداشت مروارید

کد ۵۰۱ یادداشت مروارید

یادداشت مروارید یادداشت مروارید دفترچه یادداشت از جمله ابزارهای پرکاربرد می باشند که شرکت ها، سازمان ها و … از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می کنند. این محصول با استقبال فراوانی مواجه می شود به دلیل تنوع زیادی خواندن بیشتر

یادداشت ایلیا

کد ۵۰۰ یادداشت ایلیا

یادداشت ایلیا یاد داشت ایلیا دفترچه یادداشت از جمله ابزارهای پرکاربرد می باشند که شرکت ها، سازمان ها و … از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می کنند. این محصول با استقبال فراوانی مواجه می شود به دلیل تنوع خواندن بیشتر

ویدئو ماشین آلات واحد چاپ

ویدئو ماشین آلات واحد چاپ مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی واحد چاپ پارت مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا – دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر خواندن بیشتر

ویدئو ماشین آلات واحد چاپ

ویدئو ماشین آلات واحد چاپ

ویدئو ماشین آلات واحد چاپ مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی واحد چاپ پارت مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا – دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر خواندن بیشتر

واحد چاپ مجموعه پارت

واحد چاپ مجموعه پارت

واحد چاپ مجموعه پارت دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت   دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ اسپید مستر CD   دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ اسپید مستر CD   واحد چاپ مجموعه پارت مجموعه پارت خواندن بیشتر

واحد چاپ

واحد چاپ دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ اسپید مستر CD   دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ اسپید مستر CD   واحد چاپ مجموعه پارت مجموعه پارت با تکیه بر خواندن بیشتر

سررسید سال 99

سررسید سال ۹۹

سررسید سال ۹۹ مجموعه پارت از فروردین ۹۸ مراحل طراحی را شروع کرده و در تیر ماه، مراحل ماکت سازی و نمونه گیری سررسیدها آغاز می شود. طراحی سررسید تولید سررسید پروسه ای بسیار حساس و سخت بوده و عزیزانی خواندن بیشتر