خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
روانشناسی رنگ زرد

روانشناسی رنگ زرد

رنگ زرد یکی از رنگ های اصلی در نقاشی و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. زرد رنگی است که برای توصیف روشنایی و […]