دفترچه یادداشت سپند کد D32

دفترچه یادداشت سپند کد D32

دفترچه یادداشت سپند کد دفترچه یادداشت: D32 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت سپند قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم سفید نوع جلد:مقوایی رنگ:چهار طرح و هرکدام یک رنگ صحافی:چسب گرم لوگو: جلد چاپی ، رنگ کوب تعداد در کارتن:136 توضیحات داخلی: یادداشت خط خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت مانیاکد D31

دفترچه یادداشت مانیاکد D31

دفترچه یادداشت مانیا کد دفترچه یادداشت: D31 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت مانیا قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:مقوای کرافت رنگ:هشت طرح متفاوت صحافی:چسب گرم لوگو: جلد چاپی ، رنگ کوب تعداد در کارتن:68 توضیحات داخلی: یادداشت خط دار * خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت کارو کد D23

دفترچه یادداشت کارو کد D23

دفترچه یادداشت کارو کد دفترچه یادداشت: D23 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت کارو قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم سفید نوع جلد:جلد سلفونی رنگ:8 طرح متفاوت صحافی:فنر دوبل لوگو: جلد چاپی ، رنگ کوب تعداد در کارتن:44 توضیحات داخلی: یادداشت خط دار * خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت لومانا کد D22

دفترچه یادداشت لومانا کد D22

دفترچه یادداشت لومانا کد دفترچه یادداشت: D22 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت لومانا قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:جلد سلفونی رنگ:5 رنگ، بنفش، قرمز، سرمه ای، صورتی و سفید صحافی:چسب و دوخت لوگو: جلد چاپی ، رنگ کوب تعداد در خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت لنا کد D21

دفترچه یادداشت لنا کد D21

دفترچه یادداشت لنا کد دفترچه یادداشت: D21 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت لنا قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:جلد سلفونی رنگ:5 رنگ، بنفش، قرمز، سرمه ای، صورتی و سفید صحافی:چسب و دوخت لوگو: جلد چاپی ، رنگ کوب تعداد در خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت گیو کد D14

دفترچه یادداشت گیو کد D14

دفترچه یادداشت گیو کد دفترچه یادداشت: D14 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت گیو قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی بافت ساده رنگ:2 رنگ، قرمز و سرمه ای صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت گلاره کد D13

دفترچه یادداشت گلاره کد D13

دفترچه یادداشت گلاره کد دفترچه یادداشت: D13 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت گلاره قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی پرادا رنگ:دو رنگ، سرمه ای و قرمز صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر تعداد خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت کابان کد D12

دفترچه یادداشت کابان کد D12

دفترچه یادداشت کابان کد دفترچه یادداشت: D12 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت کابان قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی پرادا رنگ:2 رنگ، سرمه ای و قرمز صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر تعداد خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت کژال کد D11

دفترچه یادداشت کژال کد D11

دفترچه یادداشت کژال کد دفترچه یادداشت: D11 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت کژال قطع:جیبی 14.5*11.5 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی بافت ساده رنگ:2 رنگ، سرمه ای و قرمز. صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت تینو کد C51

دفترچه یادداشت تینو کد C51