دفترچه یادداشت رابو کد B22

دفترچه یادداشت رابو کد B22

دفترچه یادداشت رابو کد دفترچه یادداشت: B22 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت رابو قطع:ربعی 17*12 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:جلد سلفونی رنگ:شامل 4 طرح: نقشه، موزیک، ونگوگ و دخترک صحافی:چسب و دوخت لوگو: جلد چاپی، رنگ کوب تعداد در کارتن:16 توضیحات خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت داریا کد B21

دفترچه یادداشت داریا کد B21

دفترچه یادداشت داریا کد دفترچه یادداشت: B21 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت داریا قطع:ربعی 17*12 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:جلد سلفونی رنگ:5 رنگ، سفید، سرمه ای، قرمز،بنفش و صورتی. صحافی:چسب و دوخت لوگو:جلد چاپی، رنگکوب تعداد در کارتن:16 توضیحات داخلی: یادداشت خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت چترا کد B12

دفترچه یادداشت چترا کد B12

دفترچه یادداشت چترا کد دفترچه یادداشت: B12 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت چترا قطع:ربعی 17*12 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی پرادا رنگ:دو رنگ، قرمز و سرمه ای صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر تعداد خواندن بیشتر
دفترچه یادداشت چکامه کد B11

دفترچه یادداشت چکامه کد B11

دفترچه یادداشت چکامه کد دفترچه یادداشت: B11 نوع دفترچه یادداشت:یادداشت چکامه قطع:ربعی 17*12 نوع کاغذ:70 گرم کرم نوع جلد:چرم مصنوعی درختی رنگ:سه رنگ، قرمز، مشکی و سرمه ای صحافی:چسب و دوخت لوگو: پلاک فلزی/ ژله ای- مولتی استایل و لیزر خواندن بیشتر