سررسید پالتویی طرح نگین

کد سر رسید: ۵۰۰

نوع سر رسید: پالتویی

قطع: ۱۲/۵*۱۷/۵

نوع کاغذ: تحریر کرم

نوع جلد: اشبالت

رنگ: فیلی/موشی/قهوه ای

صحافی: چسب گرم

لوگو: لیزر

تعداد در کارتن: ۷۲

* مشخصات صفحات داخلی: 

مشخصات دارنده سالنامه * رویدادهای نجومی * تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۶ در یک نگاه * سال ۱۸-۲۰۱۷ در یک نگاه * مناسبت های ضمیمه سال ۱۳۹۶ * تلفن های ضروری * کد تلفن داخل و خارج کشور * جدول تبدیل مقیاس ها * اندازه استاندارد کاغذ ها * نقشه متروی تهران * مسافت بین شهر های ایران * مسافت های هوایی جهان * اختلاف ساعت رسمی کشور ها با زبان بین المللی * ساعت رسمی جهان * کدهای دستوری اپراتور های همراه اول * دفتر تلفن * یادداشت

سررسید پالتویی طرح نگین

جستجو: "سررسید پالتویی طرح نگین"


سررسید پالتویی طرح نگین