سررسید وزیری طرح رسا

کد سر رسید: ۱۰۶

نوع سر رسید: وزیری

قطع: ۱۷*۲۴

نوع کاغذ: تحریر سفید

نوع جلد: اشبالت

رنگ: شتری/فیلی/موشی

صحافی: ته دوخت

لوگو: لیزر روی جلد

تعداد در کارتن: ۳۶

* مشخصات صفحات داخلی: 

مشخصات دارنده سالنامه * رویدادهای نجومی * تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۶ در یک نگاه * سال ۱۸-۲۰۱۷ در یک نگاه * مناسبت های ضمیمه سال ۱۳۹۶ * تلفن های ضروری * کد تلفن داخل و خارج کشور * جدول تبدیل مقیاس ها * اندازه استاندارد کاغذ ها * نقشه متروی تهران * مسافت بین شهر های ایران * مسافت های هوایی جهان * اختلاف ساعت رسمی کشور ها با زبان بین المللی * ساعت رسمی جهان * کدهای دستوری اپراتور های همراه اول *

جستجو: "سررسید وزیری طرح رسا 2"


سررسید وزیری طرح رسا 2