سالنامه دستیار آرتا

سررسید اروپایی طرح آرتا

کد سر رسید: ۲۰۱

نوع سر رسید: اروپایی

قطع: ۱۳*۲۲

نوع کاغذ: تحریر کرم

نوع جلد: پوست ماری

رنگ: قهوه ای

صحافی: ته دوخت

لوگو: لیزر روی پلاک طلایی مربع

تعداد در کارتن: ۲۵

* مشخصات صفحات داخلی: 

مشخصات دارنده سالنامه * رویدادهای نجومی * تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۶ در یک نگاه * سال ۱۸-۲۰۱۷ در یک نگاه * مناسبت های ضمیمه سال ۱۳۹۶ * تلفن های ضروری * کد تلفن داخل و خارج کشور * جدول تبدیل مقیاس ها * اندازه استاندارد کاغذ ها * نقشه متروی تهران * مسافت بین شهر های ایران * مسافت های هوایی جهان * اختلاف ساعت رسمی کشور ها با زبان بین المللی * ساعت رسمی جهان * کدهای دستوری اپراتور های همراه اول * دفتر تلفن * یادداشت