تقویم رومیزی فانتزی

تقویم رومیزی فانتزی به تقویمی گفته می شود که دارای سبک و طراحی خاصی باشد. این تقویم ها در ابعاد و اندازه های متنوع برای فضاهای متفاوت طراحی و چاپ می شوند.

انواع تقویم رومیزی

برای دسته بندی تقویم های رومیزی گزینه های متفاوتی وجود دارد، از جمله این گزینه ها تقسیم بندی بر اساس جنس پایه تقویم است.


تقویم رومیزی

تقویم های رومیزی مجموعه پارت – کد ۳۰۰ تقویم رومیزی پارت- کد ۳۰۱ تقویم رومیزی آسمان